LĨNH VỰC CHUYÊN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

Tập đoàn Thành Thành Công tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận

Tập đoàn Thành Thành Công tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận Sáng ngày 05/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hai đã làm việc với Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) về việc đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh.

Xem tiếp

 

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị

Xem tiếp

 

Chính Sách Hoa Hồng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN GIA LAI ban hành chính sách hoa hồng cho tất cả các đối tượng khách hàng.

Xem tiếp

 

KhácH hàng
Liên kết web