LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

Cơ khí – Cơ điện

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sản xuất ngày càng cao, Ban lãnh đạo GCC đã chủ động xây dựng nhà xưởng, trang bị công nghệ, máy móc hiện đại, cùng sự năng động, sáng tạo và quyết tâm của đội ngũ chuyên viên có kỹ thuật cao và công nhân lành nghề. Đến nay đơn vị đã thực hiện được nhiều công trình đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao cùng với tính mỹ thuật và độ an toàn tuyệt đối trong vận hành như: lắp đặt thiết bị cơ điện các nhà máy thủy điện; chế tạo, sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí thủy công, đường dây truyền tải, các trạm biến áp và hệ thống năng lượng tuyến đường ống áp lực chịu áp lực cao; gia công lắp đặt các loại cầu trục, cổng trục , hệ thống pin năng lượng mặt trời ...

Một số công trình, hạng mục công trình tiêu biểu đã được chế tạo, gia công lắp đặt hoàn thành, đi vào khai thác vận hành an toàn liên tục, được chủ đầu tư đánh giá hiệu quả cao:

·          Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện:

- Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Thượng Lộ với công suất TK 5MW

- Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện ĐăkpiHao 1 với công suất TK 5 MW

- Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện ĐăkpiHao 2 với công suất TK 9 MW

- Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Ayun Thượng 1A với công suất TK 12MW

- Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện H’Chan với công suất TK 12MW

- Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện H’Mun với công suất TK 16,2MW

 

·          Sửa chữa lớn nhà máy thủy điện (Đại tu):

- Nhà máy thủy điện Đa Khai với công suất TK 9 MW

- Thực hiện chế độ duy tu bảo dưỡng 15 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ do GEC đang quản lý vận hành hàng năm và các nhà máy liên doanh.

·          Tuyến đường ống áp lực và một số hạng mục khác:

- Gia công, lắp đặt đường ống áp lực nhà máy thủy điện Thượng Lộ

- Gia công, lắp đặt đường ống áp lực nhà máy thủy điện ĐăkpiHao 1

- Gia công, lắp đặt đường ống áp lực nhà máy thủy điện ĐăkpiHao 2

- Gia công, lắp đặt đường ống áp lực nhà máy thủy điện Ayun Thượng 1A.

- Gia công, lắp đặt cơ khí cửa van, cống dẫn dòng, cống xã cát.

- Và nhiều hạng mục công trình khác.

 

 

KHÁCH HÀNG
Liên kết web