LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

Xây dựng - Xây lắp

Với phương châm hoạt động “ Chất lượng - Tiến độ - Uy tín - Hiệu quả”. Luôn là mục tiêu mà toàn thể CN & NLĐ đang công tác tại GCC không ngừng phấn đấu để vươn tới. Qua đó từng bước khẳng định uy tín và vị thế của mình bằng quy mô công trình được các Chủ đầu tư tin tưởng giao thầu ngày càng lớn, chất lượng đạt được ngày càng cao và doanh thu ngày càng tăng .

Một số công trình tiêu biểu đã được thi công hoàn thành:

             * Lĩnh vực xây lắp điện:

·          Đường dây 35 K V & TBA 110 KV cấp điện huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai
·          Đường dây 35 K V & TBA 110 KV cấp điện huyện Nam Đông, tỉnh TT Huế·          Đường dây 22 K V & TBA cấp điện thi công NMTĐ Alin B1, huyện A Lưới, tỉnh TT Huế
            * Lĩnh vực xây dựng.

·          Công trình Thủy điện Đăk Piahao 1


Đập tràn TĐ Đăkpihao 1


Thi công kênh dẫn Đăk Pihao 1

Thi công mố đường ống áp lực  Đăk Pihao 1


Công trình khu sản xuất của GEC tại địa chỉ 254 Trường Chinh

 

 

KHÁCH HÀNG
Liên kết web