LĨNH VỰC CHUYÊN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

Công ty Điện lực Gia Lai

Tên cơ quan:

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Tên giao dịch Quốc tế: Electricity Of  Gia Lai
Tên viết tắt: PCGL
Trụ sở chính: 01 Hoàng Hoa Thám - TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-59) 2229333
Fax: (84-59) 2222444

Lịch sử hình thành và phát triển

Sau ngày giải phóng, với 50 CNVC của ngành điện tại Gia Lai đã tiếp quản 3 cụm máy phát Diesel gồm 5 tổ máy–2.200 kW tại Pleiku, 3 tổ máy–800 kW tại Kon Tum, 4 tổ máy–700kW tại AyunPa  để cấp điện cho Pleiku, Kon Tum, AyunPa với sản lượng điện năm 1976 là 3,78 triệu kWh.

Năm 1980, tiếp nhận NMĐ Cù Hanh của quân đội có 5 tổ máy Diesel–2.200 kW.

Từ 1984-1992 chuyển 16 tổ máy Diesel của Liên Xô và Tiệp Khắc-8,1MW ở Miền Bắc vào lắp tại NMĐ Biển Hồ để cấp điện cho lưới điện có chiều dài 70,5 km DZ 15 kV; 95 TBA phụ tải và 74,66 km DZ hạ áp. Sản lượng điện năm 1984 đạt 13,08 triệu kWh.

Sau khi chia tách tỉnh năm 1991, Điện lực Gia Lai - Kon Tum tách thành Điện lực Gia Lai và Điện lực Kon Tum. Lúc đó, Điện lực Gia Lai có 97,6 km DZ 15 kV; 128 TBA phân phối; 104,4 km DZ hạ áp; sản lượng năm là 28,17 triệu kWh.

      Tháng 7/1994, NMTĐ Ry Ninh-3,6 MW đi vào vận hành. Ngày 12/11/1994, Tp Pleiku được nhận điện lưới Quốc gia từ NMTĐ Hòa Bình qua DZ 500kV. Đến tháng 02/1999, KrôngPa là huyện cuối cùng của tỉnh được nhận điện lưới Quốc gia.

Trụ sở làm việc Công ty Điện lực Gia Lai

Chức năng nhiệm vụ của Công ty Điện l ực Gia Lai

Ngoài chức năng chính là sản xuất kinh doanh điện năng nhằm đáp ứng nhu cầu về điện, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, Công ty Điện lực Gia Lai còn kinh doanh Viễn thông cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Công ty Điện lực Gia Lai có các nhiệm vụ chính sau:

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh bán điện cho sản xuất và tiêu dùng.
 • Xây dựng cải tạo lưới điện phân phối.
 • Tổ chức sản xuất điện, phân phối điện cho sản xuất và tiêu dùng, xây dựng theo đúng kế hoạch của Tổng công ty Điện lực Miền trung giao, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và đạt chất lượng theo quy định nhà nước.
 • Công ty Điện lực Gia Lai chịu trách nhiệm phát triển thuê bao, tổ chức quản lý và vận hành tốt hệ thống mạng cáp quang, truyền dẫn, phòng máy BTS và cột Anten do Điện lực quản lý. Từng bước hoàn thiện công tác quản lý hệ thống Viễn thông của ngành trên đại bàn.
 • Nghiên cứu và đề xuất giải pháp cung cấp dịch vụ về truyền dẫn, dịch vụ mạng CDMA, dịch vụ Internet, dịch vụ trên nền mạng NGN và dịch vụ mạng 3G.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động sản xuất

Công ty Điện lực Gia Lai là một đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền trung hạch toán kinh tế phục thuộc. Các ngành nghề hoạt động kinh doanh của đơn vị như:

 • Sửa chữa, đại tu thiết bị điện.
 • Sản xuất, kinh doanh điện năng.
 • Hành nghề tư vấn và lập quy hạch lưới điện đến 35 kV.
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư các công trình lưới điện đến 35 kV.
 • Khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công các công trình lưới điện đến 35 kV.
 • Xây dựng và cải tạo các công trình đường dây và trạm biến áp đến 35 kV.
 • Kinh doanh vật tư thiết bị điện, phụ kiện điện, đồ điện dân dụng.
 • Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện đến cấp điện áp  35 kV.
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa Diesel và gia công cơ khí.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư các công trình viễn thông.
 • Khảo sát, thiết kế, giám sát, xây dựng các công trình viễn thông và hệ thống mạng viễn thông.
 • Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng.
 • Kinh doanh thiết bị viễn thông.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác theo giấy phép hoạt động Điện lực.

 

 

.:: Các tin khác

KHÁCH HÀNG
Liên kết web